Home

Na jaren voor gerenomeerde bureaus te hebben gewerkt zoals Oceanwide, SwetsODV én Adbemar (Mercurius Shipping Group) heb ik in 2014 mijn werkzaamheden voortgezet als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam ALFURU.

U kunt bij ALFURU terecht voor de bemiddeling van buitenlands personeel ten behoeve van de binnenvaart, afkomstig uit Roemenië én de Filipijnen. ALFURU werkt hiervoor nauw samen met een Roemeens- én Filipijns wervingsbureau. Deze agencies zijn geregistreerde (ook bij de Nederlandse Kamer van Koophandel) werkgevers van het personeel dat wordt bemiddeld. Afdrachten van sociale premies en loonbelasting vindt bij de Roemenen (op basis van Verordening 883/2004 en het geldende belastingverdrag, daar Roemenië geen Rijnoeverstaat is) in het woonland plaats. Bij de Filipijnen gebeurt dit (op basis van het Verdrag Rijnvarenden, daar het zgn. derdelanders betreft) in het land waar de exploitatie van het schip plaatsvindt.

Voor Roemeense bemanningsleden worden A1-documenten aangevraagd en verschaft (voor Filipijnen die op Nederlandse schepen varen is dit uiteraard niet nodig, daar de afdrachten dan al in Nederland plaatsvinden). Deze bevestigen dat er ook daadwerkelijk sociale premies afgedragen worden. Ook worden er voor alle werknemers ziektekosten- en ongevallenverzekeringen afgesloten. Hierdoor wordt het risico voor de opdrachtgever tot een minimum beperkt.

Het voordeel van verloning in het woonland (Roemenië), is dat de loonkosten en dus ook de tarieven lager liggen dan bij verloning in Nederland. ALFURU kan al vanaf 105 euro per dag personeel leveren. Dit is all-inclusive (loon, afdrachten, verzekeringen én voeding) en exclusief transport. Uw besparing kan op jaarbasis dan ook oplopen tot enkele duizenden euros.

Inmiddels zijn wij ook gestart met het opleiden van gemotiveerde, jonge buitenlandse zeelieden. Deze worden de gelegenheid geboden om als lichtmatroos aan boord te gaan van een, als leerbedrijf erkend, binnenvaartschip en volgen een verkorte opleiding tot matroos. Deze medewerkers leren in een aantal maanden (door middel van praktijk-ervaring én een online Engelse theorie-opleiding) het vak van matroos. De opleiding wordt verzorgd door het Nova College in IJmuiden.

Vertrouwen, enthousiasme én service vormen de basis voor een langdurige samenwerking

Let's get social!

Wilt u volgen waar Alfuru.com zoal mee bezig is? Volg dan de Facebookpagina van Alfuru.com!
Copyright 2023 Alfuru.com | Mede mogelijk gemaakt door Apollo Design